ارزش آفرینی برای سازمان ها

با توجه به محدود بودن مراکز رفاهی سازمان ها و مراکز دولتی و خصوصی جهت ارائه به کارکنان، این شرکت با به اشتراک گذاری مراکز طرف قرارداد با سازمان ها و نهادها اقدام به ارائه سرویس به آنها نموده است که به شرح ذیل اعلام می گردد:

توسعه شبکه خدماتی و رفاهی به پرسنل سازمانها
کنترل هوشمند بودجه تخصیصی رفاه پرسنل
پیشگیری از سوخت هزینه رفاهی
امکان تسویه ماهانه با سازمانها
ایجاد شبکه ارتباطی بین کسب و کارهای مختلف
قابلیت گرید بندی(درجه بندی)مرکز ارائه خدمات وکالا