ارزش آفرینی برای پذیرندگان

این شرکت مفتخر است با ایجاد ارتباط گسترده بین کاربران با اصناف طرف قرارداد و معرفی محصولات و خدمات آنها در اپلیکیشن و ترغیب خرید اعضاء ، باعث افزایش فروش و درآمد برای پذیرندگان می گردد. همچنین با ایجاد ارتباط با بانک امکان خرید با کارت اعتباری و یا خرید اقساط با تضمین بانکی را فراهم نمودده است که قسمتی از این امکانات ایجاد شده به شرح ذیل اعلام می گردد.

  • فزایش مشتری
  • App رایگان
  • دسترسی به شبکه مشتریان بالفعل و تبلیغات گسترده (notification)
  • تضمین فروش اعتباری
  • دسترسی به شبکه تهاتری
  • قابلیت حضور در نمایشگاههای مجازی
  • ایجاد شبکه مشتریان
  • میزبانی اپلیکیشن ها