این شرکت در راستای ارائه سرویس باشگاه مشتریان به کاربران واعضاء اقدام به صدور انواع کارتهای عضویت هوشمند نموده است که انواع آن به شکل زیر می باشد

  • کارت طلایی
  • کارت نقره ای
  • کارت برنزی