از آنجایی که تمامی کسب و کارهای موجود در بازار در راستای هدف خرید و فروش و کسب درآمد بنیان گذاشته شده است و هدف این شرکت مشارکت با کلیه پذیرندگان و فعالان اقتصادی و شرکت ها می باشند، از این رو همکاری با تمامی فعالان این عرصه نه بعنوان تهدید بلکه بعنوان فرصتی بعنوان همکاری و توسعه سهم بازار تلقی میگردد.