ثبت شکایات

مخاطبین محترم میتوانند جهت انتقاد و پیشنهادات خود و همچنین ارائه شکایات از طریق ایمیل و شماره تلفن های ذیل اقدام فرمایند.
ایمیل: info@refahbon.ir
تلفن ثبت شکایات: 2493 8878 - 021