درباره شرکت

تاسیس این شرکت در سال 1381 با هدف تحقیق و مطالعه و پژوهش افتتاح شد و پس از فعالیت 7 ساله در زمینه تحقیقاتی و جمع آوری اطلاعات و نیازهای موجود در عرصه جامعه اقدام به راه اندازی شرکت تجاری در سال 91 با هدف اجرایی نمودن تحقیقات صورت گرفته فعالیتهای تجاری خود را آغاز نمود.

چشم انداز استراتژيك شركت

ما با اعتماد به تواناييهايمان همواره تلاش خواهيم كرد در مسيري حركت كنيم كه به قابل اطمينان ترين شركت داخلي در زمينۀ سيستم هاي كلان نرم افزاري تبديل شويم.
• معماران فناوري هوشمند يك شركت نرم افزاري پويا است كه در عرصۀ توليد نرم افزارهاي تخصّصي فعاليت مي كند.
• ما با بهره مندي از تجربۀ كسب شده در زمينۀ راه اندازي سيستم هاي كلان نرم افزاري و ارائۀ خدمات به سازمان هاي متعدّد قصد برآن داريم كه با اعتقاد به تكامل و بهبود مستمر، جهت مرتفع نمودن نيازها و مشكلات مرتبط موجود در سازمان ها از توانايي متخصّصانمان در خلق دانش بهره جوييم و راه حل هاي نرم افزاري و سخت افزاري منحصر به فردي پديد آوريم.
• از اين رو مي كوشيم با توجّه به شناخت نيازهاي درون سازماني، مديران را در هر فعّاليتي از نيازشان آگاه سازيم و با اتّكا به سعي و تلاشي بي شاعبه همراه با برترين پژوهش ها و ارائۀ مشاوره هايي قابل اطمينان، طي طرّاحي هاي خلاقانه توليداتي منحصر به فرد با كيفيتي برتر داشته باشيم تا با اجرايي ايده آل و خدماتي درخور و شايستۀ مشتريان نسبت به تعهّدات خود در مقابل آنها عمل نماييم.
• لذا شركت معماران فناوري هوشمند بايد داراي كاركناني متخصّص و مشتري گرا باشد كه ضرورتاً بر آخرين دستاوردهاي علمي در زمينۀ صنعت نرم افزار مسلط گردند.


اهداف شرکت

• تعهد در قبال چشم انداز وماموريت شركت
• كيفيت در كار
• صداقت و رازداري
• نظم و انظباط اداري و كاري
• نتيجه محوري
• خلاقيت و دانش محوري